ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸਰੋਪੇ, ਭਜਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਣ ਨੀ ਥਆਏ।।

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *